Euskal Gorrak

Pertsona Gorren
Elkarteen
Euskal Federazioa

Servicio Intérpretes LS

ZH Interprete
Zerbitzua eskatu

Cursos LS

Zeinu Hizkuntza
Ikastaroak

InfoEG

infoEG

Gortek

Gortek

EFQM

Estrategia

CAS


XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALOREAK

Xedea

Pertsona gorrek gizartean normaltasunez zein modu aktiboan parte hartu dezaten lortzea eta lurralde guztietan elkarte-sareak modu berdintsuan funtziona dezan sustatzea.

Ikuspegia

Pertsona gorrek, herri-administrazioek eta gizarteak erreferentziazko erakunde gisa hartu gaitzatela, Euskal Autonomia Erkidegoan pertsona gorren ordezkari legez aintzatetsiz.

Baloreak

· Gorren Kultura eta Komunitatearen sentipen eta babesa.
· Gardentasun informatiboa.
· Talde-lana.
· Genero-berdintasuna sustatzea.
· Biltzar Nagusiaren bidezko parte-hartze demokratikoa.
· Lankidetzan, informazio-trukean eta gure antzekoak diren erakundeekin ekintzak gauzatzean oinarritutako sendotasuna bilatzea.
· Autonomia: berariazko izaera juridikoa eta jokatzeko erabateko askatasun eta gaitasuna.
· Pertsona Gor eta Entzuleen arteko eskubide berdintasuna.
· EAEko Pertsona Gorrek erabateko gizarteratze eta parte-hartze kontzientea.
· Ingurugiroarekiko errespetua.
· Hirueletasunaren sustapena: euskera, gaztelania eta zeinu hizkuntza.

URTEKO PLAN OPERATIBOA (UPO)

Egun, Euskal Gorrak EFQM Kalitate ereduaren arabera kudeatzeko abian daukagun eraldatze-prozesu orokorraren baitan, Urteko Plan Operatiboa egiten ari gara. Izan ere, Kalitaterako Konpromisoaren Ziurtagiria 2015ean lortuko dugula aurreikusten dugu.

PLAN ESTRATEGIKOA

Euskal Gorrakek CNSEren (Pertsona Gorren Estatuko Konfederazioa) Plan Estrategikoarekiko atxikimendu-akordioa dauka.

· Atxikimendu-akordioa (pdf)

KODE ETIKOA

Euskal Gorrakek CNSEren (Pertsona Gorren Estatuko Konfederazioa) Kode Etikoarekiko atxikimendu-akordioa dauka.

· CNSE Atxikimendu-akordioa (pdf)


Berriak

«Koronabirusaren ondoriozko Alerta Egoera»-ri buruzko Informazioa

2020.eko martxoaren 17a
info gehiago

Aipagarrienak

Zeinu Hizkuntza Ikastaroak

Ikusi

CNSE-ko VII. Kongresua

Ikusi

Zeinu.tv

Ikusi

Gortek

Ikusi

Abian. Enplegua eta Prestakuntza

Ikusi

Zeinu Hizkuntza Interprete Zerbitzua

Ikusi

Facebook Euskal Gorrak

Ikusi

Pertsona Gorren Nazioarteko Eguna

Ikusi

Euskal Gorrak
Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa
Hurtado de Amézaga 27 - 6. solairua
Telf: 944 765 052 · Faxa: 944 766 052
E-maila: info@euskal-gorrak.org

InfoEG
Gortek
Facebook
Twitter