Euskal Gorrak

Pertsona Gorren
Elkarteen
Euskal Federazioa

Servicio Intérpretes LS

ZH Interprete
Zerbitzua eskatu

Cursos LS

Zeinu Hizkuntza
Ikastaroak

InfoEG

infoEG

Gortek

Gortek

EFQM

Gobernua

caS


EUSKAL GORRAKEKO ESTATUTU SOZIALAK

· Estatutuak (pdf)

ORGANIGRAMA

· Organigrama (pdf)

BILTZAR NAGUSIA

Biltzar Nagusia Euskal Gorrakeko gorengo aginte-organoa da eta Elkarte bakoitzeko ordezkari bik nahiz dagozkion ordezkari gehigarriek osatzen dute. Euskal Gorraken estatutu sozialen 16. Artikuluan jasota ageri den bezala eta elkarteen funtzionamendu-arauei jarraiki, Elkarteek eurek dute ordezkariak izendatzeko ardura.

ZUZENDARITZA BATZORDEA

Zuzendaritza Batzordea Euskal Gorrakeko ordezkaritza-organoa da; horrenbestez, Biltzar Nagusiaren eskumenez besteko gobernu-funtzioak bere gain hartzen ditu. Zuzendaritza Batzordea honako 5 kide hauek osatzen dute:

· Presidentea: Aitor Bedialauneta Arrate
· Idazkaria: Naiara Larrakoetxea Salgado
· Diruzaina: Ricardo Pérez Santos
· Batzordekidea: Eduardo Amorós Ribera
· Batzordekidea: Jennifer Santiago López

PRESIDENTEEN BILTZARRA

Erabakiorra ez den eztabaida, informazio eta aholku-organoa da, Zuzendaritza Batzordeko kideek nahiz bazkide diren Elkarte bakoitzeko bina kidek edota hauek ordekari legez izendatzen dituzten beste bi partaidek osatutakoa.


Berriak

«Koronabirusaren ondoriozko Alerta Egoera»-ri buruzko Informazioa

2020.eko martxoaren 17a
info gehiago

Aipagarrienak

Zeinu Hizkuntza Ikastaroak

Ikusi

CNSE-ko VII. Kongresua

Ikusi

Zeinu.tv

Ikusi

Gortek

Ikusi

Abian. Enplegua eta Prestakuntza

Ikusi

Zeinu Hizkuntza Interprete Zerbitzua

Ikusi

Facebook Euskal Gorrak

Ikusi

Pertsona Gorren Nazioarteko Eguna

Ikusi

Euskal Gorrak
Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa
Hurtado de Amézaga 27 - 6. solairua
Telf: 944 765 052 · Faxa: 944 766 052
E-maila: info@euskal-gorrak.org

InfoEG
Gortek
Facebook
Twitter